Impressum

Vestiging in Duitsland:
idea GmbH
Zeppelinstraße 33
76829 Landau in der Pfalz
Deutschland

Geschäftsführerin: Bianca Hartmann

Sitz: Landau
HRB 33873
Registergericht: Landau in der Pfalz
USt-IdNr.: DE206673269

Tel.: +32 81 39 20 15
Fax: +49 6341 681 38 49
mail@idea-media.info
www.idea-media.info

Concept & ontwerp:
www.wineworlds.de

Bron van het beeld:
© Timo Volz - www.timovolz.de
© shutterstock - Auteur: Monkey Business Images - Stockfoto-ID: 124547059
© shutterstock - Auteur: Rawpixel.com - Stockfoto-ID: 124547059

Data bescherming

Toepassingsgebied

Deze privacy verklaring legt gebruikers de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens door de verantwoordelijke aanbieder

idea GmbH

op deze website (hierna “Aanbod”) uit. De rechtsgrondslag van de gegevensbescherming vindt u in de "Bundesdatenschutzgesetz" (BDSG) (Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de Telemediengesetz (TMG) (Telemediawet).

Toegangsgegevens/server-logbestanden

De aanbieder (of zijn webspace-provider) verzamelt gegevens over elke toegang tot het aanbod (de zogenaamde server-logbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren: Naam van de opgeroepen webpagina, bestand, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van de geslaagde toegang, het type browser plus versie, het besturingssysteem van de gebruiker, Referrer URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider. De aanbieder gebruikt de protocolgegevens alleen voor statistische analyses ten behoeve van het functioneren, de beveiliging en de optimalisatie van het aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor om protocolgegevens achteraf te controleren, wanneer er op basis van concrete aanwijzingen een redelijk vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat.

Omgang met persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens met behulp waarvan een persoon identificeerbaar is, dus gegevens, die herleid kunnen worden naar een persoon. Daartoe behoren de naam, het e-mailadres of het telefoonnummer. Maar ook gegevens over voorkeuren, hobby's, lidmaatschappen of welke websites door iemand werden bekeken behoren tot persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden door de aanbieder alleen dan verzameld, gebruikt en doorgegeven, wanneer dit wettelijk is toegestaan of wanneer de gebruiker toestemming geeft voor het verzamelen van de gegevens.

Het opnemen van contact

Wanneer u contact opneemt met de aanbieder (bijvoorbeeld per contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval er verdere vragen ontstaan.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan voorkomen, dat binnen dit onlineaanbod inhoud van derden, bijvoorbeeld video's van YouTube, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites zijn geïntegreerd. Dit veronderstelt altijd, dat de aanbieders van deze inhoud (hierna aangeduid als "derden-aanbieders") het IP-adres van de gebruikers waarnemen. Want zonder het IP-adres kunnen ze de inhoud niet naar de browser van de desbetreffende gebruiker zenden. Het IP-adres is dus nodig voor het weergeven van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen dergelijke inhoud te gebruiken, waarvan de desbetreffende aanbieders het IP-adres alleen gebruiken voor het weergeven van de inhoud. Wij hebben er echter geen invloed op, wanneer de derden-aanbieders de IP-adressen bijv. voor statistische doeleinden opslaan. Voor zover dit ons bekend is, lichten wij de gebruikers daarover in.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden, die het mogelijk maken om op het toegangsapparaat van de gebruiker (pc, smartphone e.d.) specifieke, op het apparaat betrekking hebbende informatie op te slaan. Zij dienen enerzijds voor de gebruiksvriendelijkheid van webpagina's en dus voor de gebruiker (bijv. opslaan van inloggegevens). Anderzijds dienen ze voor het registreren van de statistische gegevens van het websitegebruik en deze voor de verbetering van het aanbod te kunnen analyseren. De gebruikers kunnen invloed uitoefenen op het gebruik van cookies. De meeste browsers hebben een optie, waarmee het opslaan van cookies beperkt of geheel afgewezen kan worden. Er wordt echter op gewezen, dat het gebruik en vooral het gebruiksgemak zonder cookies beperkt is. U kunt veel online-weergave-cookies van bedrijven via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ beheren.

Google Analytics

Deze aanbieding maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden, die op computers van de gebruikers worden opgeslagen en een analyse van hun gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de gebruikers wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt het IP-adres van de gebruikers van Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar verkort. De IP-anonimisering is op deze website actief. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de website-exploitanten ze leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De gebruikers kunnen het opslaan van cookies door een desbetreffende instelling van hun browser-software weigeren; dit aanbod wijst de gebruiker er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. De gebruikers kunnen bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, wanneer zij de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Als alternatief voor de browser-Add-On of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op deze link, om de registratie door Google Analytics binnen deze website voortaan te voorkomen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Wanneer u uw cookies wist, moet u opnieuw op deze link klikken.

Annulering, wijzigingen, correcties en updates

De gebruiker heeft het recht om op verzoek kosteloos informatie te krijgen over de persoonlijke gegevens die van hem zijn opgeslagen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en wissen van zijn persoonlijke gegevens, voor zover daar geen wettelijke bewaarplicht op rust. Privacy-model van advocaat Thomas Schwenke - I LAW it